Co to jest przemoc psychiczna

utworzone przez | cze 23, 2024 | Poradnik Psychologa

Przemoc psychiczna to forma agresji, która może mieć szkodliwe skutki dla psychicznego i emocjonalnego dobrostanu ofiary. Polega ona na wykorzystywaniu różnych manipulacyjnych technik w celu wywierania kontroli nad inną osobą, naruszając jej poczucie własnej wartości oraz godności. Jest to często subtelna forma przemocy, która może być trudna do zidentyfikowania, ale równie dotkliwa jak przemoc fizyczna.

Cechy przemocy psychicznej

Przemoc psychiczna może przybierać różne formy i manifestować się w różnych sytuacjach. Niektóre z jej charakterystycznych cech to:

 • Wyśmiewanie i poniżanie ofiary
 • Manipulowanie jej uczuciami i emocjami
 • Isolowanie od rodziny i przyjaciół
 • Zagrożenia i zastraszanie
 • Kontrolowanie zachowań i decyzji

Skutki przemocy psychicznej

Przemoc psychiczna może prowadzić do poważnych konsekwencji dla ofiary, włącznie z:

 • Problemy zdrowotne, w tym depresja, lęki i zaburzenia emocjonalne
 • Obniżone poczucie własnej wartości i pewności siebie
 • Trudności w relacjach międzyludzkich
 • Utrata zaufania do siebie i innych osób
 • Potrzeba terapii i wsparcia psychologicznego

Jak rozpoznać przemoc psychiczną

Rozpoznanie przemocy psychicznej może być trudne, ponieważ nie zawsze przejawia się ona w sposób jednoznaczny. Jednak istnieje kilka sygnałów ostrzegawczych, które mogą wskazywać na to, że osoba jest ofiarą przemocy psychicznej:

 • Stałe odczuwanie strachu, napięcia lub stresu w obecności konkretnej osoby
 • Regularne otrzymywanie poniżających uwag, krytyki lub groźb ze strony partnera lub bliskiej osoby
 • Utrzymywanie kontrolowania nad codziennymi decyzjami, np. dotyczącymi finansów czy relacji z innymi ludźmi
 • Izolacja od rodziny i przyjaciół przez partnera lub opiekuna

Jak pomóc osobie doświadczającej przemocy psychicznej

Jeśli podejrzewasz, że ktoś w Twoim otoczeniu jest ofiarą przemocy psychicznej, ważne jest, aby zapewnić mu wsparcie i bezpieczeństwo. Możesz pomóc, rozmawiając z tą osobą, oferując jej wsparcie emocjonalne oraz sugerując skorzystanie z profesjonalnej pomocy, np. terapii psychologicznej lub wsparcia grupowego dla ofiar przemocy.

Skutki przemocy psychicznej dla dzieci

Przemoc psychiczna w rodzinie może mieć szczególnie negatywne skutki dla dzieci, które są świadkami lub bezpośrednimi ofiarami takiej przemocy. Nie tylko mogą one doświadczać emocjonalnych i psychicznych konsekwencji, ale także może to wpływać na ich rozwój i funkcjonowanie społeczne.

Skutki przemocy psychicznej dla dzieciOpis
Problemy zdrowotne psychiczneDzieci mogą doświadczać depresji, lęków, a nawet PTSD z powodu przemocy psychicznej w rodzinie.
Zaburzenia zachowaniaPrzemoc psychiczna może prowadzić do agresywnego lub wycofującego się zachowania u dzieci.
Trudności w nauceDzieci narażone na przemoc psychiczną często mają trudności w koncentracji i osiąganiu sukcesów w szkole.

Wsparcie dla dzieci doświadczających przemocy psychicznej

Dzieci potrzebują specjalnego wsparcia i opieki w sytuacji przemocy psychicznej w rodzinie. Istnieją różne instytucje oraz programy, które oferują pomoc dzieciom, takie jak:

 • Ośrodki pomocy dla ofiar przemocy domowej
 • Grupy wsparcia dla dzieci
 • Terapia rodzinna